Kontejnerové překladiště Malešice

Pracovní webové rozhraní, kde jsou shrnuty aktuální informace o přípravě pilotního investičního záměru pro Malešickou a Hostivařskou průmyslovou oblast a podporu městské logistikyVizualizace překladiště